Ranonkelkade

Nog geen gegevens van de Ranonkelkade
Helaas zijn niet alle woningboeken gedigitaliseerd. Dat geldt, wat Disteldorp betreft, alleen voor het kleine stukje Ranonkelkade. Dat boek is waarschijnlijk pas beschikbaar in oktober. Dat betekent dat we de gegevens over de eerste bewoners van die woningen, nog niet konden opzoeken.

Stadsarchief krijgt nieuw depot
Het Stadsarchief Amsterdam is gevestigd in gebouw De Bazel in de Vijzelstraat in Amsterdam. Dat gebouw is inmiddels veel te klein geworden, daarom is er in Noord in de … een nieuw gebouw gemaakt dat alleen voor opslag zal worden gebruikt. Op dit moment wordt een groot deel van de archiefstukken verhuisd.