ZOEKEN IN WONINGKAARTEN

WONINGKAARTEN 1924-1989

Je leert het best te werken met de woningkaarten als je bijvoorbeeld die van je eigen woning opzoekt. Als je die goed bekeken hebt, dan begrijp je beter wat in dit bericht over de woonkaarten wordt verteld. De link staat hieronder. Als de link niet opent, moet je het zwarte icoontje in de adresbalk aanklikken (het middelste van de drie naast https://). Het kan zijn dat je daarvoor eerst Adobe Flash moet installeren op je computer.

In de woningkaarten (link) zoek je straat en huisnummer en dan zie je van de woningen met dat huisnummer de kaarten.
Er staat 1924-1989, maar op een aantal kaarten is een beperking van de openbaarheid van kracht: kaarten van bijvoorbeeld medische of justitiële instellingen of kaarten van bewoners de adresgegevens geheim willen houden. Iedereen die op zo’n kaart staat , kan afscherming vragen als  zijn of haar naam op de betreffende kaart staat.

 

Als je Distelplein 1 intikt zie je dat er 4 kaarten worden genoemd.
De eerste twee geven aanwijzingen over raadsbesluit over de naamgeving van de straat, de geografische ligging en de omvang van de straat in huisnummers. Ontbrekende huisnummers worden daar ook vermeld.

Die twee kaarten worden bij elk adres dat je intikt herhaald.

kolommen van links naar rechts:

  • nummervolgorde hoofdbewoners
  • achternaam en naam van de hoofdbewoner
  • geboortejaar hoofdbewoner
  • aantal mannelijke bewoners
  • aantal vrouwelijke bewoners
  • datum van vestiging in de woning
  • het vorige adres
  • datum van verhuizing naar een nieuwe adres of naar plaats buiten Amsterdam

De kaarten werden gevouwen opgeborgen. Onder de vouw staan de inwonenden genoemd met het nummer van de hoofdbewoner. De oudste woningkaart is handgeschreven.  De nieuwere kaart is met een schrijfmachine in getypt.

De gegevens van de oudste woningkaart van Distelplein 1 zou moeten aansluiten op die van het daaraan voorafgaande woningboek. Maar zoals je op de handgeschreven kaart ziet, wordt Kampman niet herhaald. Je kunt via de gezinskaarten wel achterhalen wat er in tussentijd gebeurd is. Die gezinskaarten geven de hele woongeschiedenis van de woning.
Op de oudste woonkaart wordt alleen Hendrik C. Bleker (00) vermeld. Zijn geboortejaar 00 = 1900 en hij zou diverse inwonenden hebben die niet genoemd worden.
Op de nieuwste kaart zie je ook dat hij alleenstaand is, maar de betalende inwonenden met een eigen kaart worden wel genoemd onder de vouw.

Van woningboek naar woningkaart
De oudste kaart van het voorbeeld hierboven is niet volledig ingevuld: het voorgaande adres en de datum van aankomst van Hendrik C. Beker worden niet vermeld. Blijkbaar is er bij de overgang van boek naar kaart wat informatie weggevallen. Normaal gesproken zouden boek en kaart voor het adres Distelplein 1 precies aan moeten sluiten.

Dat is wel het geval bij Distelkade 3, het voorbeeld dat op deze site wordt besproken bij Zoeken in woningboeken (link). In het woningboek was te zien dat Jan Dirk Ras (geboren 1876) daar na de overstap naar de woningkaarten nog zou moeten wonen: er was geen overlijdens- of vertrekdatum en geen nieuw adres aangegeven. Op zijn woningkaart zie je dat hij Jan Dirk Kas heet en zo is hij bij nazoeken ook in de gezinskaarten  te vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meestal bevatten de handgeschreven kaarten veel meer bewoners. Als er maar één hoofdbewoner op de kaart staat, betekent dat meestal dat ze er langer zijn blijven wonen, tot de periode waarin de kaarten getypt werden.

Hoewel er bij ‘diverse bewoners’ op de kaart geschreven staat, worden hun namen in het geval van Jan Kas, Distelkade 3 niet genoemd.
Bij Hendrik C. Bleker, Distelplein 1 in het eerste voorbeeld, staan de namen van inwonenden op de getypte kaart wel onder de vouw vermeld. Bovendien wordt Hendrika C Beker-Webbers genoemd di in 1957 bij hen intrekt en na zijn dood hoofdbewoner wordt tot zij 3 maanden later overlijdt. Inwoning van familieleden mocht, derden mochten alleen met toestemming van de Woningdienst inwonen. Dat werd in de eerste periode wekelijks door de woninginspectrice bij het ophalen van de huur gecontroleerd. Wisselingen in de samenstelling van het gezin werden ook op de handgeschreven kaarten genoteerd