Van de centrale dorpenraad

Van de centrale dorpenraad Reeds gedurende lange tijd is een briefwisseling gaande tussen Uw wijk— centrum enerzijds en instanties anderzijds inzake een aantal Gewenste maatschappelijke verbeteringen in de dorpen. In het bleken de contacten tussen wijkcentra en het gemeente— bestuur niet al te vlot tot stand te de wijkcentra niet altijd He juiste weg bewandelden dan wel bij een bepaalde instantie niet die erkenning vonden als doer het gemeentebestuur is bedoeld bij de oprichting de wijkcentra.

Maker foto :Dick Reedijk

Opname Datum :18/03/2006